Bra att veta

Bra att veta :Stugans byggnadsarea :

Får vara högst 40 kvm

 

Skärmtak utan inglasning : 

Högst 15 kvm i anslutning till stugan. Inglasning kräver bygglov, om inglasning sker får ytterliggare skärmtak inte uppföras.

 

Inglasad veranda :

Får vara högst 12 kvm

 

Friggebod : 

Kan vara uppdelat på flera byggnader som tillsammans är högst 15 kvm och med maxhöjd från mark till taknock 3 m. Ska vara friliggande och får inte placeras närmare tomtgräns än 4,5 m utan grannens medgivande


Växthus : 

Räknas också till friggebod

 

Trädäck : 

Andra byggda anordningar och hårdgjorda ytor bör uppta högst 1/10 av lottens yta.


Plank/Vindskydd :

Får uppföras enligt plan- och byggnadslagens regler i anslutning till stugan till en längd av max 3,6 m och höjd max 1,8 m samt inte närmare tomtgränsen än 4,5 m utan grannens medgivande.


Staket utmed gången :

Får vara högst 1,2 meter och skall bestå av trä


ROT-avdrag :

Skattereduktion kan medges för ROT-arbete som utförs i kolonistuga förutsatt att föreningens stadgar tillåter övernattning i stugan och att den är inrättad för bostadsändamål. För att skattereduktion ska kunna medges krävs att kolonistugeägaren lämnar ett intyg från koloniföreningens styrelse om att övernattning får ske i stugan. Intyget ska utföraren bifoga tillsammans med sin begäran om återbetalning.


Släp till uthyrning :

Föreningen har ett släp som kan hyras för 100:-/3 timmar.

Bokning och betalning sker hos vaktmästarna antingen kontant eller via Swish.