Information

Information :

Allmän information :

Almåsas mailadress :

styrelsen@almasa-fritidsby.com


Almåsas postadress :

Almåsa Fritidsby

Box 1059

212 10 Malmö

Markavdelningens öppettider:

Torsdagar kl.09:00 – 12:00 samt 13:00 - 16:00, övriga dagar stängt.

Adress:

Stadshuset – Fastighetskontoret August Palms Plats1. 

205 80 Malmö.

Tel. 040-34 18 23

Tömning av septiktankar

sker under särskilda veckor till olika områden se VA SYDS hemsida


A4_Din_koloni_webb.pdf (vasyd.se)


EXTRA TÖMNING

VA SYD utför även extra tömning utöver de schemalagda. Det beställer du hos vår kundservice mot en extra avgift.

Beroende på hur brådskande tömningen är kan den beställas:

1.Inom en vecka, under perioden 14/4 -10/10.

2.Inom ett dygn, under perioden 14/4 - 16/10.

Adressändring och

telefonnummer :

Måste anmälas omgående till expeditionen hos Almåsa fritidsby.

Viktig info :


- De gula kärrorna har blivit märkta med en varning om att när de påträffas olåsta plockas de in så att de inte försvinner eftersom de är ganska dyra att köpa in.


- Under vintertid kommer det inte ske någon halkbekämpning inom Almåsas område

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________

2019-01-03

TILLSYN

             

Alla kolonister ombedes att titta till sina stugor lite då och då dels med anledning av eventuella stormar med kraftiga vindbyar som drabbar Almåsa och dels med anledning så att eventuella inbrott eller skadegörelse  ej skett i stugorna.


Styrelsen uppmanar därför kolonisterna till att kontrollera sina stugor lite oftare än brukligt, titta gärna till grannens stuga också.


Sker intrång skall polisanmälan göras omgående liksom anmälan till Styrelsens Ordförande Jörgen Freij tel 0709-54 63 02.

Styrelsen

Almåsa Fritidsby


___________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Malmö stad

Fastighetskontoret


2014-10-31


INFORMATION

GRINDAR I SKYDDSPLANTERING

Vänligen förstör inte skyddsplanteringen på området genom att bygga genvägar och grindar i planteringen.


Tack på förhand!


Fastighetskontoret

Arrendeenheten

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Fastighetstaxering för kolonistugor

Skatteverket har skickat ut blankett till koloniägare som köpt stuga före 27 augusti 2014.

Deklarationen är inget nytt men det är värdet som generellt har ökat samt att det är

många som använt sig av ROT-avdrag.

Därför vill nu Skatteverket registrera stugornas standard för att eventuellt komma med

en fastighetstaxering även för kolonistugor. Huvudregeln är att varje byggnad med ett

värde över 50.000 kr ska taxeras.


Frågorna i blanketten är inte gjorda för kolonistugor så många hör av sig ang sidan 2.

Här finns en lathund med vilka kryss som generellt gäller samtliga.

Övriga svar är naturligtvis upp till var och en.

Ta gärna en kopia på din blankett innan du skickar in den så vet du hur du ska fylla i nästa gång.


___________________________________________________________________________________________________________________________________________________