Köpa eller Sälja

Köpa eller Sälja :Säljare :


* Anmäl till styrelsen när ni fått en köpare till huset. Kontaktuppgifter på köpare skall lämnas till Sven-Inge Rydh, 0724-412991(telefontid måndag-fredag 12:00-18:00), viceordforande@almasa-fritidsby.com


* Styrelsen gör en tillsyn av huset och tomt, kontroll av hus och friggebod, då skall grinden vara olåst samt man skall kunna titta in i stugan utifrån fönster. Innan överlåtelsen kan ske måste godkända ritningar stämma överens med verkligheten. Undantag från de godkända ritningarna kommer inte att accepteras.


* Överlåtelse sker på expeditionen :

Januari-Mars :

Onsdagar udda veckor kl.18:00-19:00

April-Oktober :

Onsdagar kl.18:00-19:00

November :

Onsdagar udda veckor kl.18:00-19:00

 

* Vid överlåtelsen medtag ditt arrendeavtal och Id-handlingar


* Alla grindnycklar skall lämnas in/överlämnas till köparen.


* Överlåtelse kostar 1500: - och betalas kontant eller via Swish vid överlåtesetillfället.


Köpare :


* Medtag den Informationsblankett som du fått hemskickad, underskriven tack


* Medtag dina id handlingar 


* Inträde i föreningen kostar 1500: - och betalas kontant eller via Swish vid överlåtelsetillfället.

   

* Vid överlåtelsen kommer du att skriva på ett papper där du godkänner tomtens ritningar.