Kompost

Kompost :

I komposten är det tillåtet att kasta följande :

! ABSOLUT FÖRBJUDET

- Grenar, Rotklumpar  eller Stenar !