Ordningsföreskrifter

Ordningsföreskrifter :Fordonstrafik

Det är inte tillåtet att köra i gångarna med motordrivna fordon. Endast undantag för transport av sjuka och funktionshindrade samt tillfälliga tyngre transporter. I dessa fall gäller, 10km/h.

Utryckningsfordon och bilar som utför tömning av septiktankar skall komma fram utan hinder, lämna därför inte bilen utan uppsikt på gångarna.

Bommen skall alltid låsas efter in och utkörning. Undvik körning i gångarna mellan klockan 22.00–07.00

Barn skall kunna vistas i området utan att riskera bli överkörda. Gångfart gäller för bilarna i gångarna. På Almåsavägen gäller 30 km/h.


Parkering

får endast ske på märkta parkeringsplatser inom Almåsa Fritidsby. Det är ej tillåtet att parkera inne på området. Gäller även de som har handikappkort. Det åligger varje medlem att hålla sin parkeringsplats ogräsfri. Gästparkeringen är till för våra besökare och är avgiftsbelagd.


Helgfrid

Användning av motordrivna trädgårdsredskap och andra motordrivna verktyg, är förbjuden på lördagar efter klockan 15.00 och hela söndagar, helgdagsafton och helgdagar mellan den 1 juni – 31 augusti 


Tomten

Halva gången utanför tomten skall hållas ren från ogräs. Trädgrenar och buskar får inte hänga ut över staketen. Häckarna ut mot gången får vara maximalt 1,60 meter höga. Träd som växer på tomterna får vara högst 6 meter höga. Det åligger varje kolonist att hålla rent och snyggt på sin tomt så att vi slipper skadedjur som möss och råttor.     


Elda

på tomterna är strängeligen förbjudet.                         


Det är absolut förbjudet

att kapa, klippa, och såga ner buskar och träd i skyddsplanteringen. Det är Malmö kommun som har ansvaret för dessa och den medlem vars tomt gränsar till skadad skyddsplantering blir skyldig att betala skadorna. På varje tomt skall finnas en brevlåda, så att föreningens meddelande kan tas emot. Montering av parabolantenn får ej ske över takhöjd. Montering ska ske om möjligt mot insidan av tomten. Montering av parabolantenn i trädgården får ske med en totalhöjd av högst 2 meter.


Bevattning

med slang får ske jämt datum på tomter med jämnt gatunummer och ojämt datum med ojämnt gatunummer under tiden 1 juni -31 augusti.                                Vattning med slang eller spridare är förbjuden alla dagar mellan klockan 08.00-18.00 under tiden 1 juni – 31 augusti


Hundar och katter

får inte springa lösa inom Almåsa Fritidsbys område. Var uppmärksam på om er hund lämnar avföring efter sig, det är ni som måste plocka upp det omgående. Upplockningstvång gäller. Tänk på fågellivet, håll därför katten under uppsikt på din egen tomt. Almåsa Fritidsbys ordningsregler gäller inom vårt arrendeområde och Malmö Kommuns Hund- och katt stadgar utanför detsamma.


Källsortering

Det åligger varje medlem att på bästa sätt medverka för god ordning och källsortering av sopor. Träd, kasserade möbler, bildelar, färgburkar, byggavfall mm. som ej ingår i källsorteringen skall transporteras till återvinningsstation. Följ reglerna för avfallshantering inom Almåsa Fritidsby! Allt miljöavfall som t.ex. Färgburkar, lysrör, bilbatterier, eternitplattor och lösningsmedel måste till en miljöstation. Sopstationerna på Almåsa får ej vara mellanstation för detta gods. Vi får betala dyrt för att transportera bort det.


Huvudkran

vid tomterna skall innan den 1 April vara frånkopplade enligt anvisning i anslagstavlan. Detta för att kommunen skall kunna kontrollera läckande kranar vid vattenpåslaget. Ej frånkopplade ledningar kan kapas av kommunens företrädare


Öppettider Exp på Almåsa Fritidsby är under följande tider :


Månaderna Januari-november helgfria onsdagar klockan 18:00 - 19:00                                 

         

December månad är expeditionen stängd.


Ordförande Jörgen Freij har telefontid helgfria måndagar mellan klockan 18:00 - 19:00 på tfn. 0709-546302. Vänligen respektera tiden, tack.


Markavdelningens öppettider:

Torsdagar kl.09:00 – 12:00 samt 13:00 - 16:00, övriga dagar stängt.

Adress:

Stadshuset – Fastighetskontoret August Palms Plats 1. 

205 80 Malmö.

Tel. 040-34 18 23


Mailadress :

styrelsen@almasa-fritidsby.com


Almåsa postadress :

Almåsa Fritidsby

Box 1059

212 10 Malmö

                   


Huvudkran

vid behov av byte eller ompackning ska anmälan göras till kommunen, Tel : 040-34 10 00(07:00 - 16:00). Huvudkran menas den första kran vid huvudledningen.


Tömning av septiktankar

sker under särskilda veckor till olika områden se VA SYDS hemsida http://http://www.vasyd.se/Artiklar/Avfall/Koloni-tomning-avlopp 

EXTRA TÖMNING

VA SYD utför även extra tömning utöver de schemalagda. Det beställer du hos vår kundservice mot en extra avgift.

Beroende på hur brådskande tömningen är kan den beställas:

1.        Inom en vecka, under perioden 14 april – 10 oktober.

2.        Inom ett dygn, under perioden 14 april – 16 oktober.


Vinterlåsning av bommarna

sker första måndagen i november. Öppnas när våra gångar är i körbart skick. Dock senast den 15 april.


Ris och grenar

Insamlingen är inställd tillsvidare


Kompostvagn

Gäller för trädgårdsavfall, vissna blommor, frukt och grönt. Gräsklipp, ogräs ”årsskott” på häckar och buskar. Korta avklippta buskkvistar.


Sopstationer

Kasta rätt material i rätt kärl, så slipper vaktmästarna sortera om.


Container

för grovsopor är inställd tillsvidare


Återvinningstation

för förpackningar finns vid gården, använd denna då våra kostnader för sophantering minskar avsevärt. Kostnader som vi kolonister annars står för via årsavgifterna.


Färgburkar

får ej lämnas på sopstationerna, dessa kan man lämna gratis på återvinningsstationerna och på inköpsstället.