FAQ VA

Frequently Asked Questions VA :

På denna sida kommer det publiceras frågor och svar kontinuerligt gällande VA - arbetet på Almåsa. Om Ni har några frågor ombedes Ni maila till Styrelsen för Almåsa Fritidsby som i sin tur kontaktar entreprenören.

Vänligen säkerställ i nedanstående info att Er frågeställning inte redan finns där då kanske fler har undrat över samma sak, tack.