Rot&Rut

Rot & Rut :

Rot & Rut ansökan


Ansökan om Rot & Rutavdrag lämnas till :

Sven-Inge Rydh i Almåsas Styrelse

Epost : viceordforande@almasa-fritidsby.com

Mobil : 0724-412991(Telefontid måndag-fredag 12:00-18:00)


Uppgifter som ska finnas med vid ansökan är :


- Namn

- Personnummer

- Hemadress

- Tomtnummer

- Adress på Almåsa

- Fastighetsbeteckning(finns på arrendekontraktet)