Almåsa(26/8-2021)

Styrelsen informerar :


Bommarna låses from idag den 1/11-2021...

From den 1/11-2021 låses bommarna för kolonisterna på Almåsa. Det är from idag endast VA entreprenörerna som får köra i gångarna då bommarna på vissa områden står öppna endast för Deras tjänstefordon. Ingen hänsyn kommer tas utifall en kolonist ändå kör i gångarna.

UTÖKAD BEVAKNING PÅ ALMÅSA...

Styrelsen för Almåsa utökar omgående bevakningen på Almåsas parkeringar & områden med befintligt vaktbolag. Därutöver har Styrelsen tillsatt extra resurser för att utreda möjligheterna för tillstånd och kameraövervakning etc för att säkra upp Almåsa.


 


MVH

Styrelsen 

Almåsa Fritidsby

Almåsafrontbild
Gårdenbaksida
Minigolf
Flagga
Flaggor
Gård bak
Gård och bro
AlmåsaVingård
Almåsaskylt
Bron2
Damm1
Damm3
Dansbana2
Festlokalalmåsa1