VA

Till medlemmar på D & E som ännu ej kopplat in sig på VA-nätet

Medlemmar på D & E måste vara inkopplade på det kommunala VA-nätet senast 31/12 -22!
Annars kommer ni att få ett vite från Malmö Stad.

Mvh
Styrelsen

——————————————————–

F r o m söndag 4/9 -22 kommer besiktningar av VA-inkoppling endast att utföras på söndagar.

Tid för besiktning beställs hos Madde på telnr: 070-207 4987 telefontid 1200-1800 måndag-fredag.

Mvh

Styrelsen

——————————————————–

Information ang Påfyllning av pooler samt vattning

——————————————————–