Ansökan om Rot & Rutavdrag lämnas till :

Epost : sekreterare@almasa-fritidsby.com

Uppgifter som ska finnas med vid ansökan är:
– Namn
– Personnummer
– Hemadress
– Tomtnummer
– Adress på Almåsa
– Fastighetsbeteckning(finns på arrendekontraktet)