Rot & Rut

Ansökan om Rot & Rutavdrag lämnas till :

Sven-Inge Rydh i Almåsas Styrelse

Epost : viceordforande@almasa-fritidsby.com

Mobil : 0724-412991(Telefontid måndag-fredag 12:00-18:00)

Uppgifter som ska finnas med vid ansökan är:
– Namn
– Personnummer
– Hemadress
– Tomtnummer
– Adress på Almåsa
– Fastighetsbeteckning(finns på arrendekontraktet)