Styrelsens sammansättning

Ordförande
Jörgen Freij                                                           0709-54 63 02
ordforande@almasa-fritidsby.com

V ordförande
Sven-Inge Rydh                                                  0724-41 29 91
viceordforande@almasa-fritidsby.com

Kassör
Robert Kvarnhov                                                         
kassor@almasa-fritidsby.com

Sekreterare
Ingmar Fors                                                           0708-27 17 52
sekreterare@almasa-fritidsby.com

Ledamöter
Madelene Kroon                                               0702-07 49 87
madelene@almasa-fritidsby.com

Michael Lindström                                          
micke@almasa-fritidsby.com

Krister Jonasson
krister@almasa-fritidsby.com

Ersättare

Bo Bergdal
bosse@almasa-fritidsby.com

Alexandra Persson
alexandra@almasa-fritidsby.com

Peter Svensson
peter@almasa-fritidsby.com