Styrelsens sammansättning 2024:

Ordförande :             Jörgen Freij               0709-54 63 02
ordforande@almasa-fritidsby.com

V ordförande            Ingmar Fors              0708-27 17 52
viceordforande@almasa-fritidsby.com

Kassör:                    Alicija Söderström
kassor@almasa-fritidsby.com

Sekreterare:               Agneta Hansson
sekreterare@almasa-fritidsby.com

Ledamöter:
V sekreterare:        Madelene Kroon        0702-07 49 87

Ledamot:                   Krister Jonasson         0724-68 56 99

Ledamot:                   Ljubo Veselinovic              

Ersättare:
Ersättare                   Katarina Nelson              
Ersättare                   Robert Kvarnhov       0735-13 97 81
Ersättare                  Katarina Nelson

Valberedningen:
Ronny Ljunggren
Pia Bengtsson
Åse Freij
Erica Åneus