Styrelsens sammansättning:

Ordförande :             Jörgen Freij               0709-54 63 02
ordforande@almasa-fritidsby.com

V ordförande            Ingmar Fors              0708-27 17 52
viceordforande@almasa-fritidsby.com

Kassör:                    Robert Kvarnhov      0735-13 97 81
kassor@almasa-fritidsby.com

Sekreterare:               Vakant
sekreterare@almasa-fritidsby.com

Ledamöter:
V sekreterare:            Madelene Kroon        0702-07 49 87
madelene@almasa-fritidsby.com

Ledamot:                   Krister Jonasson         0724-68 56 99
krister@almasa-fritidsby.com

Ledamot:                   Bosse Bergdalh              
bosse@almasa-fritidsby.com

Ersättare:
Ersättare                   Peter Svensson         0705-54 56 73
peter@almasa-fritidsby.com               

Ersättare                   Marko Nicolaides       0704-07 83 94

Ersättare                 Katarina Nelson