Styrelsens sammansättning

Ordförande
Jörgen Freij                                                           0709-54 63 02
ordforande@almasa-fritidsby.com

V ordförande
Sven-Inge Rydh                                                  0724-41 29 91
viceordforande@almasa-fritidsby.com

Kassör
Bo Bergdahl                                                          0708-97 74 09
kassor@almasa-fritidsby.com

Sekreterare
Ingmar Fors                                                           0708-21 17 52
sekreterare@almasa-fritidsby.com

Ledamot 1
Madelene Kroon                                               
madelene@almasa-fritidsby.com

Ledamot 2
Michael Lindström                                          
micke@almasa-fritidsby.com

Ersättare
Alexandra Persson
Peter Svensson                                                  
KristerJonasson