Vaktmästare

– Daniel Palmqvist
– Tony Persson

Träffas säkrast vid gården
klockan 09.00-09.15

Även på telefon 040 – 44 63 70 eller mobil : 0735 – 02 35 76

E-post till vaktmästarna
vaktmastare@almasa-fritidsby.com