Köpa & Sälja

Säljare :

* Anmäl till styrelsen när ni fått en köpare till huset. Kontaktuppgifter på köpare skall lämnas till sekreterare@almasa-fritidsby.com

* Styrelsen gör en tillsyn av hus (icke invändigt), tomt och friggebod, då skall grinden vara olåst. Innan överlåtelsen kan ske måste godkända ritningar stämma överens med verkligheten. Undantag från de godkända ritningarna kommer inte att accepteras.

* Köpare måste ha en årsinkomst på minst 250.000:- för att får lov att köpa stuga (borgensman accepteras ej). 

* Överlåtelse sker på expeditionen (obs, endast bekräftad tid för överlämning gäller, kontakta oss för bokning):

Expeditionstid: Onsdag 18-19.

Säljare:

* Vid överlåtelsen medtag ditt arrendeavtal och Id-handlingar (om du inte har ditt arrendeavtal så kan styrelsen skriva ut ett nytt mot en kostnad på 500:-)

* Alla grindnycklar skall lämnas in/överlämnas till köparen.

* Överlåtelse kostar 1500: – och betalas med kort vid överlåtelsetillfället.

Köpare :

* Medtag den Informationsblankett som du fått hemskickad, underskriven tack.

* Medtag dina id handlingar 

* Inträde i föreningen kostar 1500: – och betalas med kort vid överlåtelsetillfället.

* Vid överlåtelsen kommer du att skriva på ett papper där du godkänner tomtens ritningar.